Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Chemiclean AB

Kontaktuppgifter

Tel: 08 - 88 08 01

E-mail: info@chemiclean.se

Chemiclean-metoden® ger bostadsrättsföreningar marknadens mest kompletta lösning för optimering av värmesystem.

Chemiclean-metoden® börjar med nulägesanalys.
En stor del av husets energianvändning går till uppvärmning. Värmesystemet är ständigt utsatt för luft och syre vilket orsakar invändig korrosion. Detta leder till ojämn värmefördelning i fastigheten och nedsatt effektivitet i värmeväxlarna. Följden av detta blir att värmekostnaderna ökar.

I en nulägesanalys ingår en grundlig analys av systemvätskan och kontroll av värmeväxlarna. Utifrån analysresultatet fastställs systemets prestanda som presenteras i en rapport med förslag till förbättrande åtgärder.

Chemiclean-metoden® är resultat från 25 års utveckling och ger bostadsrättsföreningar marknadens mest kompletta lösning för optimering av värmesystem. Chemiclean-metoden® har hjälpt hundratals bostadsrättsföreningar med att få rena, luftfria, driftsäkra och energisnåla värmesystem.

Kontakta oss så hjälper vi även er bostadsrättsförening med att energieffektivisera sina värmesystem.

Chemiclean AB är:
– Auktoriserad servicepartner till Alfa Laval.
– Återförsäljare av avgasare Spirovent®-Superior
– Certifierad enligt standard för kvalitet ISO 9001 och miljö 14001

För mer information www.chemiclean.se