Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Cemantech AB

Kontaktuppgifter

Secor är en erfaren, rikstäckande sälj- och installationskedja som är experter på dörrbyten i flerbostadshus.

Säkerhetsdörrar från DALOC innebär att alla lägenheter i fast- igheten får samma skydd mot inbrott, brand, brandgas och ljud. Då SECOR’s certifierade installatörer installerar får du ett högt inbrottsskydd som ger inbrottstjuven tuffast tänkbara motstånd. Samtidigt ökar värdet på fastigheten och lägenhe- terna blir tystare, tryggare och trivsammare

Den främsta anledningen till att byta till en modern säkerhets- dörr är den personliga tryggheten. En vanlig lägenhetsdörr är ofta av klen konstruktion och bjuder därför inte mycket mot- stånd för den som verkligen vill ta sig in. Dörren är dessutom ofta dåligt isolerad och släpper igenom både ljud, lukt, brand och de förrädiska brandgaserna.

Med en säkerhetsdörr från DALOC får du ett högt inbrottsskydd, samtidigt som buller och annat störande ljud hålls borta tack vare den höga ljudklassningen. För att skydda dig, familjen och grannarna från brand och livsfarlig rök är dörrarna även brand och brandgastäthetsklassade.

Säker dörr. Säker installation.

Fotogalleri

Skicka oss ett meddelande