Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Brunata AB

Kontaktuppgifter

Brunata är en totalentreprenör inom individuell mätning och debitering. Vi ger er kontroll på förbrukningen av el, vatten och värme.

Vi ger er råd och tips redan i offertstadiet. Vi använder till största delen egentillverkade MID-godkända produkter samt erbjuder kvalitetssäkrad installation.

Alla mätdata kontrolleras av vårt system och vi ger er alla debiteringsunderlag ni behöver.

  • Avancerade mätare
  • Förbrukningsdebitering
  • Onlineaccess för enklare och tydligare översikt
  • Tjänster för enklare administration
  • IoT – intelligenta nätverk för mätning

Fotogalleri

Skicka oss ett meddelande