Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Brunata AB

Brunata AB

Kontaktuppgifter

Tel: 040 - 411 999

E-mail: kundservice@brunata.se

Brunata – en av Sveriges ledande entreprenörer inom IMD, mätning och debitering  av el, vatten och värme.

 

Brunata är en totalentreprenör inom individuell mätning och debitering. Vi ger Dig kontroll på förbrukningen av el, vatten och värme.

Vi ger Dig råd och tips redan i offertstadiet. Vi använder till största delen egentillverkade MID-godkända produkter samt erbjuder kvalitetssäkrad installation.

Alla mätdata kontrolleras av vårt system och vi ger Dig alla debiteringsunderlag Du behöver.