Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Bredablick

Kontaktuppgifter

Tel: 010 - 177 59 00

E-mail: info@bredablickgruppen.se

Förvaltning med kunden i fokus

Att välja förvaltare är ett av de viktigaste valen en bostadsrättsförening gör. Förvaltarens uppgift är att förenkla vardagen för både styrelse och boende, säkerställa fastighetens välmående, skapa förutsättningar för bättre beslutsfattande och inte minst öka trivseln för föreningens medlemmar. Det har vi på Bredablick Förvaltning tagit fasta på.

Vi fixar det mesta!

Vi är väl förtrogna med alla utmaningar som kommer med att förvalta en bostadsrättsförening. Vår ambition är därför att kunna bistå er med samtliga förvaltningsrelaterade behov. Bredablick står till ert förfogande med fastighetsskötare, förvaltare, ekonomer, jurister, lokalvårdare, energiexperter, reparatörer, drifttekniker, trädgårdsingenjörer och många fler. Tillsammans har vi en heltäckande kompetens som gör oss till den enda kontakt er brf behöver.

Bredablick är ett modernt alternativ i en annars traditionell bransch. Vi utgår från föreningens och styrelsens behov. Er kundansvarige finns alltid nära till hands och hanterar era ärenden med engagemang och kompetens. Med moderna uppföljningssystem kan ni i styrelsen följa förvaltningen online. Öppet och transparent.

Besök oss i vår monter så berättar vi mer!