Följ oss på:

Styrelsemässan i:

BMI Group Sverige

BMI Group Sverige

Kontaktuppgifter

Tel: 08 - 555 660 60

E-mail: takinfo@bmigroup.com

Vi täcker upp för dig

Med våra varumärken Monier och Icopal täcker vi upp för dig genom att erbjuda ett heltäckande sortiment av branta och låglutande tak samt övriga system som skyddar byggnader mot vatten, fukt och radon. Med smarta taklösningar och hela taksystem lämnar vi generösa, svenska garantier.

I Sverige tillverkar vi bitumentätskikt (Icopal och Siplast), betongpannor (Jönåkerpannan) och tegelpannor (Vittinge taktegel). Med mer än 165 års erfarenhet i branschen vet vi vad det svenska klimatet kräver av ett tak.

Sammantaget innebär detta att en takaffär med oss kan bli lönsam i längden.

Heltäckande taksortiment

Vi har produkter för alla tak, våra tekniska experter hittar alltid de bästa lösningarna även till tak med många utmaningar.

Lönsamma takaffärer

Den stora kostnaden för ett tak är inte materialet utan själva etableringen med byggnadsställningar, taklyft av pannor och tätskikt samt i huvudsak själva arbetskostnaden för att lägga taket. Genom att anlita en och samma leverantör blir materialkostnaden likvärdig men arbetskostnaden blir lägre och hållbarheten längre vilket leder till en lönsam takaffär.