Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Blank Arkitekter AB

Kontaktuppgifter

Blank arkitekter är ett stockholmsbaserat arkitektkontor. Vi hjälper fastighetsägare och BRF:er att förädla sina fastigheter genom att göra analyser och förslag, ritningar, lovhandlingar för renoveringar, ombyggnader och nybyggnation. Vi håller även i kontakterna med berörda myndigheter för att Ni ska få en så smidig process som möjligt.

Vi arbetar med badrums-, köks-, trapphus- och fasadrenovering och tar fram färgsättningsförslag, material och ritningar, från förslag till färdigt bygge.

Vi kan även se över era befintliga biytor samt tomtmark och skapa nya lägenheter, uthyrbara lokaler och miljöstugor eller komplettera er fastighet med ny bebyggelse.

Vi har ett väl upparbetat kontaktnät med projektledare, konstruktörer, kvalitetsansvariga, byggare och så vidare som säkerställer att Ert projekt blir professionellt och omsorgsfullt utfört!

Besök oss gärna i vår mässmonter!  Ni får gärna också titta på vår hemsida: www.blankark.se eller på vårt Instagramkonto: blank_arkitekter.”

Fotogalleri

Skicka oss ett meddelande