Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Bergs Lås AB

Kontaktuppgifter

Tel: 08-86 30 30

E-mail: info@bergslas.se

Expertiskunskap gällande elektroniska låssystem, passersystem, porttelefoni, kameraövervakning, elektroniska postboxar och digitala bokningssystem/informationstavlor.