Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Bauer Watertechnology Systems

Mässor » Styrelsemässan i Stockholm den 10 mars 2016 » Bauer Watertechnology Systems

Bauer Watertechnology Systems

Kontaktuppgifter

5  Starka Skäl För Bauer Vattenbehandlingsteknik

1. Förlängd livslängd på rörsystemen – Bauer PipeJet® skyddar systemen från korrosion och metallförslitning vilket minskar de långsiktiga investeringskostnaderna. 

2. Sänkt underhållskostnad – Bauer PipeJet® tar bort alla typer av avlagringar från samtliga delar i rörystemet, vilket sänker drift-, service- och underhållskostnaderna. 

3. Minskad energiförbrukning – Bauer PipeJet® möjliggör en optimal drift i vatten- & värmesystem. Ett rent system fungerar energitekniskt mycket bättre än ett smutsigt!

4. Klart bättre vatten – Bauer PipeJet® minskar all bakterietillväxt samt pH-neutraliserar systemvattnet. 

5. Naturligtvis utan kemikalisering – Bauer PipeJet® är en fysikalisk vattenbehandling som sedan 1994 ersatt eller minskat kemikalieberoendet inom fastigheter och industrin. 

 

Med Vetenskaligt Bevisad Effekt

Energirenovering med samtidig Energieffektivisering ger långsiktiga och hållbara besparingar.

Bauer Watertechnology är en prisbelönt teknologi där bland annat Underhållsföretagen Sverige med Stora Produktivitetspriset 2010 & 2012 nominerat Bauer som finalist med Juryns motivering (2012); 

Bauer har applicerat känd teknologi med miljövänlighet i fokus har vi utvecklat en installations och användarvänlig metod med god besparingspotential, lämpad för rörsystem för vatten.