Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Bauer Watertechnology Systems

Mässor » Styrelsemässan i Malmö 28 sept. 2017 » Bauer Watertechnology Systems

Bauer Watertechnology Systems

Kontaktuppgifter

Tel: 08-580 380 66, 08-580 380 67

E-mail: Lars.Hansson@bauer-wt.com

5  Starka Skäl För Bauer Vattenbehandlingsteknik

1. Förlängd livslängd på rörsystemen – Bauer PipeJet® skyddar systemen från korrosion och metallförslitning vilket minskar de långsiktiga investeringskostnaderna. 

2. Sänkt underhållskostnad – Bauer PipeJet® tar bort alla typer av avlagringar från samtliga delar i rörystemet, vilket sänker drift-, service- och underhållskostnaderna. 

3. Minskad energiförbrukning – Bauer PipeJet® möjliggör en optimal drift i vatten- & värmesystem. Ett rent system fungerar energitekniskt mycket bättre än ett smutsigt!

4. Klart bättre dricksvatten – Bauer PipeJet® minskar all bakterietillväxt samt pH-neutraliserar värmesystemvattnet. 

5. Naturligtvis utan kemikalisering – Bauer PipeJet® är fysikaliskt vattenbehandlingssystem som sedan 1994 ersatt och minskat kemikalieberoendet inom fastigheter och industrin. 

 

Vattenbehandlingssystemet med Vetenskaligt Bevisad Effekt

Energirenovering med samtidig Energieffektivisering ger miljövänlig, långsiktigt hållbara besparingar.

Bauer Watertechnology är en prisbelönt teknologi där bland annat Underhållsföretagen Sverige med Stora Produktivitetspriset 2012 nominerat Bauer som finalist med Juryns motivering; 

Bauer har applicerat känd vattenbehandlingsteknologi med miljövänlighet i fokus, vi har utvecklat en installations och användarvänlig metod med god besparingspotential, lämpad till rörsystem för vatten.