Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Mässor » Styrelsemässan i Göteborg 9 februari 2023 » Bauer Watertechnology Systems

Bauer Watertechnology Systems

Kontaktuppgifter

Spara Pengar Med Rena Rörsystem.

Energieffektivisering och lägre kostnader med Bauer  Vattenbehandlingssystem

1. Förlängd livslängd på rörsystemen – Bauer PipeJet® rengör och skyddar rörsystemen från avlagringar, korrosion och metallförslitning vilket minskar de långsiktiga investeringskostnaderna.

2. Sänkt underhållskostnad – Bauer PipeJet® tar bort alla typer av avlagringar från samtliga delar i hela rörystemet, vilket sänker energi-, drift-, service- och underhållskostnaderna.

3. Minskad energiförbrukning – Bauer PipeJet® möjliggör en optimal drift i kallvatten-, varmvatten- och värmesystem. Ett rent system fungerar miljö- och energitekniskt mycket bättre än ett smutsigt!

4. Klart bättre dricksvatten – Bauer PipeJet® minskar risken för legionella och bakterietillväxt, samt pH-neutraliserar värmesystemsvattnet.

5. Naturligtvis utan kemikalier eller kemikalisering – Bauer PipeJet® är fysikaliskt vattenbehandlingssystem som sedan 1994 ersatt/minskat kemikalieberoendet inom fastigheter och industrin.

Energirenoveringen med samtidig Energieffektivisering är miljövänlig, sparar naturresurser och är kostnadsundvikande, ger långsiktigt hållbara ekonomiska besparingar med bevisad effekt år efter år!

Miljö­vänlig vattenbehandlingstekniken är en kost­nads­und­vikande  metod som ger hållbara och energieffektiv drift och har Bevisad Effekt år efter år!

Fotogalleri

Skicka oss ett meddelande