Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Bauer Watertechnology Systems

Mässor » Styrelsemässan Stockholm Sheraton 26 jan. 2023 » Bauer Watertechnology Systems

Bauer Watertechnology Systems

Kontaktuppgifter

Tel: 08-580 380 66 / 0708-999725

E-mail: info@bauer-wt-systems.se

Spara Pengar Med Rena Rörsystem.

Miljöcirkulärt ekonomiskt med Bauer Vattenbehandlingssystem

1. Förlängd livslängd på rörsystemen – Bauer PipeJet® rengör och skyddar rörsystemen från avlagringar, korrosion och metallförslitning vilket minskar de långsiktiga investeringskostnaderna.

2. Sänkt underhållskostnad – Bauer PipeJet® tar bort alla typer av avlagringar från samtliga delar i hela rörystemet, vilket sänker drift-, service- och underhållskostnaderna.

3. Minskad energiförbrukning – Bauer PipeJet® möjliggör en optimal drift i kallvatten-, varmvatten- och värmesystem. Ett rent system fungerar miljö- och energitekniskt mycket bättre än ett smutsigt!

4. Klart bättre dricksvatten – Bauer PipeJet® minskar risken för legionella och bakterietillväxt, samt neutraliserar värmesystemsvattnet.

5. Naturligtvis UTAN kemikalier eller kemikalisering – Bauer PipeJet® är fysikaliska vattenbehandlingssystem som sedan 1994 ersatt/minskat kemikalieberoendet inom fastigheter och industrin.

Energirenoveringen med samtidig Energieffektivisering är miljövänlig, sparar naturresurser och är kostnadsundvikande, ger långsiktigt hållbara ekonomiska besparingar med bevisad effekt år efter år!

<>