Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Mässor » Styrelsemässan Stockholm Sheraton 26 jan. 2023 » Bauer Watertechnology Systems

Bauer Watertechnology Systems

Kontaktuppgifter

Energieffektiv & ekonomisk drift med Bauer Vattenbehandlingssystem ger lägre kostnader & klart bättre underhåll!
1. Förlängd livslängd på rörsystemen – Bauer PipeJet® skyddar systemen från korrosion & metallförslitning vilket minskar de långsiktiga investeringskostnaderna.

2. Sänkt underhållskostnad – Bauer PipeJet® tar bort alla typer av avlagringar från samtliga delar i rörystemet, vilket sänker drifts-, service- & underhållskostnaderna.

3. Minskad energiförbrukning – Bauer PipeJet® möjliggör en optimal drift i vatten- & värmesystem. Ett rent system fungerar miljö- & energitekniskt mycket bättre än ett smutsigt!

4. Klart bättre vatten – Bauer PipeJet® minskar all bakterietillväxt samt neutraliserar systemvattnet.

5. Naturligtvis utan kemikalier eller kemikalisering – Bauer
PipeJet® är ett fysikaliskt vattenbehandlingssystem som sedan 1994 ersatt eller minskat kemikalieberoendet inom fastigheter & industrin.

Miljö­vänlig och kost­nads­und­vik­ande metod som ger hållbara ekonomiska besparingar och har Bevisad Effekt år efter år!

Fotogalleri

Skicka oss ett meddelande