Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Mässor » Styrelsemässan i Helsingborg 8 februari 2023 » Bauer Watertechnology Systems

Bauer Watertechnology Systems

Kontaktuppgifter

Tel: 08 - 580 380 66 eller 08 - 580 380 67

E-mail: info@bauer-wt-systems.se

Spara Pengar Med Rena Rörsystem.

Miljöcirkulärt ekonomiskt med Bauer Vattenbehandlingssystem

1. Förlängd livslängd på rörsystemen – Bauer PipeJet® rengör och skyddar rörsystemen från avlagringar, korrosion och metallförslitning vilket minskar de långsiktiga investeringskostnaderna.

2. Sänkt underhållskostnad – Bauer PipeJet® tar bort alla typer av avlagringar från samtliga delar i hela rörystemet, vilket sänker drift-, service- och underhållskostnaderna.

3. Minskad energiförbrukning – Bauer PipeJet® möjliggör en optimal drift i kallvatten-, varmvatten- och värmesystem. Ett rent system fungerar miljö- och energitekniskt mycket bättre än ett smutsigt!

4. Klart bättre dricksvatten – Bauer PipeJet® minskar risken för legionella och bakterietillväxt, samt pH-neutraliserar värmesystemsvattnet.

5. Naturligtvis utan kemikalier eller kemikalisering – Bauer PipeJet® är fysikaliskt vattenbehandlingssystem som sedan 1994 ersatt/minskat kemikalieberoendet inom fastigheter och industrin.

Energirenoveringen med samtidig Energieffektivisering är miljövänlig, sparar naturresurser och är kostnadsundvikande, ger långsiktigt hållbara enonomiska besparingar med Vetenskapligt Bevisad Effekt!

 

<<  Onödigt dyrt att byta värmeväxlare, radiatorer, termostater, ventiler, blandare och rörsystem. Förläng underhållsintervallet i hela rörsystemet med Bauer Vattenbehandlingssystem. Fråga våra kunder om deras resultat  >>