Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Bauer Watertechnology Systems

Kontaktuppgifter

Starka Skäl För Bauer Vattenbehandlingssystem

1. Förlängd livslängd på rörsystemen – Bauer PipeJet® skyddar rörsystemen från korrosion och metallförslitning vilket minskar de långsiktiga investeringskostnaderna. 

2. Sänkt underhållskostnad – Bauer PipeJet® tar bort alla typer av avlagringar från samtliga delar i hela rörystemet, vilket sänker drift-, service- och underhållskostnaderna. 

3. Minskad energiförbrukning – Bauer PipeJet® möjliggör en optimal drift i kallvatten-, varmvatten- och värmesystem. Ett rent system fungerar miljö- och energitekniskt mycket bättre än ett smutsigt!

4. Klart bättre dricksvatten – Bauer PipeJet® minskar all bakterietillväxt samt pH-neutraliserar värmesystemvattnet. 

5. Naturligtvis utan kemikalier eller kemikalisering – Bauer PipeJet® är fysikaliskt vattenbehandlingssystem som sedan 1994 ersatt och minskat kemikalieberoendet inom fastigheter och industrin. 

Energirenoveringen med samtidig Energieffektivisering är miljövänlig och kostnadsundvikande, ger hållbara enonomiska besparingar med Vetenskapligt Bevisad Effekt!

 

<<  Onödigt dyrt att byta värmeväxlare, radiatorer, termostater, ventiler, blandare och rörsystem. Förläng underhållsintervallet i hela rörsystemet med Bauer Vattenbehandlingssystem. Fråga våra kunder vad de anser om deras resultat  >>

 

Fotogalleri

Skicka oss ett meddelande