Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Mässor » Styrelsemässan i Sundsvall 9 maj. 2019 » Bauer Watertechnology Systems

Bauer Watertechnology Systems

Kontaktuppgifter

Tel: 08-580 380 66 - 08-580 380 67

E-mail: info@bauer-wt.se

5  Starka Skäl För Bauer Vattenbehandlingsteknik

1. Förlängd livslängd på rörsystemen – Bauer PipeJet® skyddar systemen från korrosion och metallförslitning vilket minskar de långsiktiga investeringskostnaderna. 

2. Sänkt underhållskostnad – Bauer PipeJet® tar bort alla typer av avlagringar från samtliga delar i rörystemet, vilket sänker drift-, service- & underhållskostnaderna. 

3. Minskad energiförbrukning – Bauer PipeJet® möjliggör en optimal drift i vatten- & värmesystem. Ett rent system fungerar miljö- & energitekniskt mycket bättre än ett smutsigt!

4. Klart bättre dricksvatten – Bauer PipeJet® minskar all bakterietillväxt samt pH-neutraliserar värmesystemvattnet. 

5. Naturligtvis utan kemikalier eller kemikalisering – Bauer PipeJet® är fysikaliskt vattenbehandlingssystem som sedan 1994 ersatt och minskat kemikalieberoendet inom fastigheter & industrin. 

Energirenoveringen med samtidig Energieffektivisering är miljövänlig & kostnadsundvikande, ger hållbara enonomiska besparingar med Vetenskaligt Bevisad Effekt!

 

<<  Onödigt dyrt att byta värmeväxlare, radiatorer, termostater, ventiler, blandare & rörsystem. Förläng underhållsintervallet på rörsystemen med Bauer Vattenbehandlingssystem >>