Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Mässor » Styrelsemässan i Stockholm 9 mars 2017 » Badrumsbesiktningar Stockholm AB

Badrumsbesiktningar Stockholm AB

Kontaktuppgifter

Vi förebygger kostsamma fuktskador i er förening!

Varje år sker mer än 65.000 fuktskador i Sverige till en kostnad över 3 miljarder kronor. Enligt försäkringsbolagens undersökning monteras idag var tredje golvbrunn felaktigt. En fuktskada påverkar hela föreningen, som är både kostsam genom höga självrisker och tidskrävande för styrelsen att hantera.

När medlemmar renoverar badrum kan det påverka hela fastigheten, inte minst när olyckan är framme och det blir fuktskador. Det kräver engagemang från styrelsen. Vi hjälper bostadsrättsföreningar och tekniska förvaltare med kvalitetssäkring av våtrum genom att kontrollera entreprenörer som ska utföra arbetet, kontrollera tätskikt och VVS-installationer under pågående våtrumsentreprenader (badrumsrenoveringar).

Förutom kontroll och kvalitetssäkring av badrumsrenoveringar stöttar vi bostadsrättsföreningar i frågor relaterade till våtrum, el- och VVS-installationer i kök, konstruktionsfrågor, skadeorsaksutredningar, fuktmätningar, statusbesiktningar m.m 

Badrumsbesiktningar Stockholm AB har spetskompetens kring VVS och våtrum. Vi är av SP certifierade entreprenadbesiktningsmän, utbildade av Byggkeramikrådet och Säker Vatten, medlem hos SBR Byggingenjörerna, oberoende besiktningsmän förordnade av Sveriges Handelskamrar och har över 30 års samlad erfarenhet inom bygg- och våtrumsentreprenader.

Fotogalleri

Skicka oss ett meddelande