Följ oss på:

Styrelsemässan i:

B.A. Roslöv AB

Kontaktuppgifter

Roslöv – den erfarna dörrspecialisten
Vi tar ett helhetsgrepp kring hela värdekedjan, från måttning och projektering till montage, service och underhåll. Vi är också en välrenommerad leverantör av material och utrustning för skyddsrum.
Våra kunder är ofta byggföretag, fastighetsägare, underhållsföretag och bostadsrättsföreningar men vi utför även arbeten för privatkunder. Säkerhetsklassade tamburdörrar är ett vanligt inslag i bostadshus av alla storlekar.

Vi finns med från start till mål
Vi finns med under dörrens hela livstid och tar en aktiv roll kring hela värdekedjan. Med ett fast grepp kring hela projektet optimeras byggekonomin samtidigt som risken för ovälkomna överraskningar reduceras. Hög tillgänglighet och lättsamma relationer med kund borgar för en bra dialog genom hela projektet. Med egna montörer säkerställer vi kvalitet och kontroll i hela kedjan. Våra montörer har lång erfarenhet vilket också syns på slutresultatet.
Vårt ansvar avslutas inte när dörren monterats. Vår egen personal servar, reparerar och vidareutvecklar efter att behoven ändras.

Fotogalleri

Skicka oss ett meddelande