Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Axema Access Control AB

Axema Access Control AB

Kontaktuppgifter

PORTTELEFONER, PASSERSYSTEM och BOKNING

VAKA-CALL – Ett modernt och framtidssäkert porttelefonsystem med ett komplett passersystem som finns installerat i tusentals fastigheter över hela Sverige.

Öka säkerheten

Med nyckelbricka istället för vanliga nycklar ökar säkerheten betydligt! Tappar någon sin nyckelbricka är det enkelt att spärra ut den. Postens IR finns inbyggd.

Ring hur ni vill

Från porttelefonen ringer besökaren till lägenhetens fasta telefon, mobiltelefon eller bärbar telefon. Med VAKA-CALL finns många möjligheter!

Anpassat för användarna

Dörröppningstiden och styrningen av dörrautomatiken anpassas för varje användare.

Sänker kostnader

Med VAKA-CALL kan ni nyttja befintliga kablar (4-tråd) som redan finns till fastighetens gamla porttelefon. Om den befintliga portapparaten är infälld i väggen kan infällnadslådan ofta återanvändas.

Nyheter

Bokningsskärm för tvättstuga, bastu eller andra gemensamma utrymmen.
Radionyckel för att öppna garage på avstånd.

Axema Access Control AB är ett svenskt företag som grundades 1992 och utvecklar samt marknadsför produkter inom passerkontroll och porttelefoni för kunder med höga krav på säkerhet, funktion och kvalitet.