Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Axema Access Control AB

Mässor » Styrelsemässan i Stockholm 8 mars 2018 » Axema Access Control AB

Axema Access Control AB

Kontaktuppgifter

NYA GENERATIONENS PORTTELEFON- OCH PASSERSYSTEM

VAKA-CALL – ett smart och framtidssäkert porttelefonsystem med ett komplett passersystem som finns installerat i tusentals fastigheter över hela Sverige.

Öka säkerheten

Med nyckelbricka ökas säkerheten betydligt! Skulle någon tappa sin bricka så är det enkelt att spärra ut den. Postens IR finns inbyggd.

Ring hur ni vill

Besökare ringer till lägenhetens fasta telefon, mobiltelefon, IP-telefon eller bärbar telefon. Med VAKA-CALL finns alla möjligheter!

Anpassat för alla

Dörröppningstiden och styrningen av dörrautomatiken anpassas för varje användare.

Sänker kostnader

Med VAKA-CALL kan ni nyttja befintliga kablar (4-tråd) som redan finns till fastighetens gamla porttelefon. Om den befintliga portapparaten är infälld i väggen kan infällnadslådan återanvändas.

Nyheter

Bokningsskärm för tvättstuga, bastu eller annat utrymme.
Radiosändare för att öppna garage.

Axema Access Control AB är ett svenskt företag som grundades 1992 och utvecklar samt marknadsför produkter inom passerkontroll och porttelefoni för kunder med höga krav på säkerhet, funktion och kvalitet.