Följ oss på:

Styrelsemässan i:

AVLOPPSTEKNIK SVENSKA AB

Mässor » Styrelsemässan i Stockholm 9 mars 2017 » AVLOPPSTEKNIK SVENSKA AB

AVLOPPSTEKNIK SVENSKA AB

Kontaktuppgifter

Tel: 08-799 98 00

E-mail: info@avloppsteknik.se

Hur har det varit?
Historien visar att de flesta stambyten och reliningar skett i förtid. Vattenskador kostar stora belopp årligen och ökar inom vissa områden.

Ekonomi
Stambytet är en av de större investeringarna vi gör i våra föreningar och som påverkar avgifterna mest. Gör som många andra föreningar spar pengar och besvär genom ett planerat förebyggande underhåll, i enlighet med en fastställd underhållsplan för avloppen.

Hur kan vi hantera stambytesfrågan?
I många föreningar är detta den ständiga frågan från medlemmarna och mäklare. Kom och lyssna på föredraget så får Ni veta!

Hur går vi vidare?
Vi hjälper Er med besiktning, planering, underhållsplan för avloppen och det förebyggande underhållet enligt ett, sedan många år, väl beprövat system.

Vad innebär det?
Vårt Totalkoncept innefattar underhållsplan, teknik, metodik, dokumentation och underhållsarbeten, lämpar sig väl för alla fastighetsägare med en långsiktig syn på sitt ägande. Vår primära uppgift är att förlänga livslängden på befintliga system, säkerställa driften samt minska risken för vattenskador.

Välkomna, till ett som vi hoppas, givande föredrag!