Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Avarn Security AB

Kontaktuppgifter

Situationer som kan kännas otrygga där obehöriga personer stör och förstör i och runt fastigheten kan lösas med våra effektiva trygghetsåtgärder.

Vi är en av Sveriges ledande aktörer inom jour- och parkeringstjänster. Där vi skräddarsyr lösningar och upplägg inom fastighetsjour, trygghets/störningsjour, låsöppningar och parkeringsbevakning.

Parkeringsövervakning från kontrollavgifter till administration och handläggning av ärenden. Installation, driftsättning, egna välutbildade parkeringsvakter och servicetekniker för p-automater samt förmånliga lösningar med telefonparkering.

Kameraövervakning där larmcentralen snabbt verifierar inbrott eller skadegörelse.

Lås, ibland är det bara ett bra lås som behövs för att hålla inkräktare ute. Andra gånger krävs det mer. Är du osäker på vad som är bäst för dig, och med 3 låsbutiker och flera kontor i Skåne och Blekinge är vi aldrig långt borta.

Passersystem nyckelfria, där behörigheten kan anpassas till olika tider.

Larm i förebyggande syfte men också uppkopplat mot certifierad larmcentral.

Vi finns där ni behöver oss. Vi är verksamma i över 45 orter i Sverige.

Fotogalleri

Skicka oss ett meddelande