Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Assemblin Energioptimering

Kontaktuppgifter

Vi optimerar er fastighet

Som fastighetsägare har ni ett stort ansvar för medlemmar, ekonomi och miljö.
Vi på Assemblin Energioptimering kan genom injustering av värmesystem och optimerade flöden på tappvatten hjälpa er att sänka energiförbrukningen med ökad boendekomfort och mindre miljöpåverkan som följd.
Arbetet utförs på ett processtyrt tillvägagångssätt med egen personal genom samtliga steg i projektet vilket säkerställer kvalitet och resultat.

Med varma och kalla lägenheter ökar antalet felanmälningar och tillsammans med stigande uppvärmningskostnader får ni som fastighetsägare mindre tid att fokusera på annat.

Tillsammans – för grönare fastigheter

Fotogalleri

Skicka oss ett meddelande