Följ oss på:

Styrelsemässan i:

ART Projekt AB

ART Projekt AB

Kontaktuppgifter

www.artprojekt.se

Tel: 072 3274647

E-mail: jorm@artprojekt.se

Art Projekt är ett konsultbolag som tillhandahåller projektledare samt byggledare för styrning av stambyten och rotprojekt, större – och mindre ombyggnadsprojekt, yttre underhåll så som fasader, fönster, balkonger mm. samt hyresgästanpassningar som leds från projektering till slutbesiktning. Vi bistår som sakkunniga i tidiga skeden och ombesörjer samrådsprocessen vid stambyten. Vi tillhandahåller även tjänster som kontrollansvarig samt hyresförhandling/hyressättning vid våra projekt. I vårt arbete ingår även upprättande av underhållsplaner, statusbesiktningar samt kalkyler.

Ett ombyggnads/nybyggnadsprojekt kan vara komplext och krävande, och innebära allt ifrån programarbete, projektering, bygglovshantering, ekonomiarbete och produktion till slutbesiktning och driftsättning. Arbetet med att hålla nere kostnader och samtidigt leverera utlovad kvalitet och sluttid är en ständig och svår utmaning. Att klienten ska känna sig trygg under samtliga faser av projektet är av stor vikt för oss. Därför arbetar vi nära våra klienter och tar gemensamma beslut under hela processen.

Bland våra klienter och samarbetspartners kan man räkna bland andra AFA Fastigheter, Heba Fastigheter, Ignis, Ebab, Svenska Akademin c/o Akifa AB, SSM Fastigheter samt Svenska Kyrkan