Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Arbrå Hissystem AB

Arbrå Hissystem AB

Kontaktuppgifter

Tel: 077-410 22 75

E-mail: info@arbrahs.se

Med innovativa lösningar höjer vi standarden för alla generationer

Arbrå Hissystem erbjuder en innovativ systemlösning – Hiss med balkong
Systemet ger en ekonomisk och hållbar lösning för boende i alla generationer att kunna bo kvar trots olika tillgänglighetskrav. En större väderskyddad balkong ingår. 

Mer än 70 000 trappuppgångar i Sverige sakar i dag hiss. Ett långsiktigt hållbart boende kräver god tillgänglighet. Arbrå Hissystem installerar alla typer av hissar och tillgänglighetssystem.

Vi erbjuder entreprenad, projektledning och konsult för våra system som ger bättre tillgänglighet och modernisering. 

Med vårt patenterade hissystem får du också en ny och större balkong som kommer att bli inglasad, vilket ökar fastighetens och enskilda lägenheters värde.