Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Anolytech Norden AB

Anolytech Norden AB

Kontaktuppgifter

Tel: 0411 - 24 30 30

E-mail: info@anolytech.com

Förebyggande desinfektion mot Legionella

Att hålla vattensystemet fritt från skadliga mikroorganismer och biofilm är ofta en utmaning. För även om det inkommande vattnet håller hög kvalitet, kan biofilm uppstå och bakterier som Legionella tillföras vattnet och sprida sig inne i fastigheten. Skulle det hända behöver drabbade miljöer

desinficeras samt utrustning som duschmunstycken bytas ut – med stora kostnader som följd. Allt detta kan undvikas med Anolytechs miljövänliga och förebyggande system för vattendesinfektion som effektivt avdödar bakterier och förhindrar tillväxt av biofilm.