Följ oss på:

Styrelsemässan i:

AFRY

AFRY

Kontaktuppgifter

Tel: 010 - 505 10 15, 0730 - 24 72 56

E-mail: joseph.lindgren@afry.com

AFRY Projektledning

Vilka behov har din fastighet
I era kommande underhållsbehov kan det vara en djungel att
veta hur man uppnår lagar, myndighetskrav och branschpraxis.
AFRY har hjälpt många av era grannar med att säkerställa
bland annat just det.
Gör din underhållsscreening genom att skanna vår QR-kod.
Något som vi också gör är att ge er rätt och enkel vägledning i
statusinventering så som:
• Underhållsplaner
• Kostnadsuppskattningar
• Förfrågningsunderlag samt upphandling av entreprenörer
• Byggledning, kontroll och kvalitetssäkring
• Myndighetskontakter
• Besiktningar
• Energieffektivisering
• Hållbarhetsplan
• Upphandling av underhållsbehov

AFRY är Sveriges ledande konsultbolag inom området tek-
nik och miljö. Med ett stort utbud av tjänster för fastighets-
branschen välkomnar er att ta kontakt med oss i vår monter för

att din förening ska hitta den bästa lösningen för just er.

Boka ett kostnadsfritt introduktionsmöte för en statusbesikt-
ning värde 3000kr.

Skaffa ett kostnadsfritt logg in för en digital underhållsplan.