Följ oss på:

Styrelsemässan i:

AFRY

Kontaktuppgifter

ÅF Projektledning

”Vilka myndighetskrav gäller? Hur säkrar man kvalitén? Vad kostar det? Hur lång tid tar det? Hur utvärderas olika tekniska lösningar?”

Dessa är endast några av de frågeställningar som fastighetsägare kan ställas inför. Vi på ÅF Projektledning i Västerås har lång erfarenhet av ombyggnationer med kvarboende. Detta gör att vi med hög kompetens och god insikt i entreprenadjuridik, kan se till att era projekt genomförs med rätt teknik och en god ekonomisk lösning.

Vi kan exempelvis hjälpa er när det kommer till:

  • Beslutsunderlag
  • Underhållsplaner
  • Kostnadsuppskattningar
  • Förfrågningsunderlag samt upphandling av entrepenörer
  • Byggledning, kontroll och kvalitetssäkring
  • Myndighetskontakter
  • Besiktningar
  • Stambyten
  • Totalrenoveringar

ÅF är Sveriges ledande konsultbolag inom området teknik och miljö. Med ett stort utbud av tjänster för fastighetsbranschen välkomnar vi er att ta kontakt med oss, så att vi tillsammans kan hitta den bästa lösningen för er.

Fotogalleri

Skicka oss ett meddelande