Följ oss på:

Styrelsemässan i:

AdEx Fastighetsutveckling AB

Mässor » Styrelsemässan i Stockholm 9 mars 2017 » AdEx Fastighetsutveckling AB

AdEx Fastighetsutveckling AB

Kontaktuppgifter

Tel: 08-586 344 00

E-mail: kundkontakt@adex.se

Vårt engagemang för förvaltning av fastigheter har inneburit att vår kundstock stadigt har ökat sedan starten år 2000. Nu förvaltar AdEx runt 100 fastigheter i Stockholm som alla ägs av stora och små bostadsrättsföreningar.Vi erbjuder en skräddarsydd fastighetsförvaltning.

Vår förvaltning kännetecknas av:
•    Enkla kontaktvägar – utökade telefontider och webbsida
•    Långsiktighet – vi dokumenterar väl och ger styrelsen överblick över kostnader, ärenden och åtgärder. Vi ger en kontinuitet och långsiktighet i förvaltningen som ger trygghet åt styrelsen. 
•    Öppenhet – Vi låser inte in våra kunder i systemen. Föreningen äger själva sin information.
•    Inga påslag – transparens mot styrelsen, inga påslag.  

Våra tjänster:
•    Servicecenter (felanmälan)
•    Underhållsplan
•    Statuskontroll
•    Upphandling
•    Projektledning
•    Smart Park
•    Ramavtal material och tjänster

Adex – För en tryggare vardag