Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Acticon AB

Kontaktuppgifter

FÖRETAGET
I mer än 20 år har Acticon utvecklat lösningar för uthålligt sunda och driftsäkra inomhusklimat. En målmedveten strävan att uppfylla kundbehov och gedigen teknisk kompetens har resulterat i ett flertal unika patent och varumärken. Företaget har ett eget luft- och ljudteknisk laboratorium. 

BOSTADSVENTILATION
Easy-Vent® är företagets populära luftdon för ventilation i flerbostadshus. En lösning som installerats i hälften av alla nybyggda lägenheter i Sverige under 2000-talet. För äldre bostäder finns Easy-Vent ROT, en serie luftdon som gör det möjligt att installera modern ventilation utan kostsamma ingrepp i fastigheten.

Om ni står inför ett fönsterbyte, fasadrenovering eller annan åtgärd i fastigheten, så är det ofta ett utmärkt tillfälle att även se över ventilationen. Easy-Vent ROT finns i flertalet modeller för att uppfylla de krav som ställs. Målet är att uppnå en dragfri, ljudreducerad och ren miljö, med enkla åtgärder.

Fotogalleri

Skicka oss ett meddelande