Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Mässor » Styrelsemässan i Uppsala 28 september 2023 » Byggbeslag Lås & Säkerhet

Byggbeslag Lås & Säkerhet

Kontaktuppgifter

Vi är ett lås och säkerhetsföretag som jobbar med såväl offentliga som privata fastighetsägare och bostadsrättsföreningar över hela Sverige.

Ni som äger eller förvaltar en fastighet får en kompetent partner med ett väl anpassat sortiment. Uppdragen sträcker sig från att administrera ert låssystem eller passersystem till omfattande installationer av kompletta säkerhetssystem.

Mycket av det vi levererar omgärdas av regler och lagar som styr hur våra lösningar ska utformas, installeras och dokumenteras. Det ställer krav på att vi har rätt kompetens och att vi har ordning och reda.

När du anlitar oss i Byggbeslag kan du lita på att du får en leverans som uppfyller de krav som både lagar och försäkringsbolag ställer. Oavsett om det är ett övervakningssystem, ett inbrottslarm eller ett låssystem.

En leverans från Byggbeslag är alltid utförd och godkänd av en utbildad och certifierad tekniker.
Vi är stolta över att hela Vårt Sätt Att Arbeta är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001 för samtliga enheter inom AB Byggbeslag och AB Byggbeslag Lås & Säkerhet.

Fotogalleri

Skicka oss ett meddelande