Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Mässor » Styrelsemässan Stockholm Sheraton 26 jan. 2023 » Aarsleff Pipe Technologies AB

Aarsleff Pipe Technologies AB

Kontaktuppgifter

TRE SKÄL ATT VÄLJA RELINING I FASTIGHETER
Med hjälp av relining är det möjligt att på ett kostnadseffektivt och störningsminimerande sätt förnya ledningar i fastigheter på bara några timmar. Aarsleffs trygga, beprövade och kvalitetssäkrade metoder för relining hjälper fastighetsbolag och kommuner att förlänga livslängden på̊ sina avloppsrör med minst 50 år.

1. Nya rör enkelt och effektivt med relining
Många fastighetsbolag och kommuner står inför omfattande renoveringsbehov av sitt fastighetsbestånd. Beroende påval av metod för renovering av avloppsystemen kan tidsåtgång och kostnad skilja väsentligt. Med hjälp av relining med flexibla foder bildar vi nya självbärande rör i de gamla rören – enkelt och effektivt.

2. Undvik stambyte och spara tid
Relining är den mest effektiva metoden påmarknaden. De boende slipper allt besvär som ett traditionellt stambyte vanligtvis medför, ingen utflyttning krävs och livet kan fortgå sam­tidigt som livslängden på ledningarna förlängs minst 50 år.

3. Trygghet under hela processen
Vi på Aarsleff är en del av en stor koncern med egen tillverkning, modern maskinpark och många skickliga tekniker. Vi kan erbjuda stöd med allt från statusbedömning, förnyelseplan, upphandling och installation, som både är välplanerad, välkommunicerad och väldokumenterad under hela processen. BRiF 3Q-certifiering, som inkluderar tredjepartstester, och ISO-certifiering skapar extra trygghet för dig som beställare.

Fotogalleri

Skicka oss ett meddelande