Följ oss på:

Styrelsemässan i:

1969 Projektledning AB

1969 Projektledning AB

Kontaktuppgifter

Tel: 070-329 01 05

E-mail: jorgen@1969projekt.se

1969 Projektledning AB är en samling handplockade personer med olika bakgrunder från byggbranschens alla delar som; entreprenör, platschef, projektledare, arkitekt, byggnadsingenjör, besiktningsmän, beskrivare, kontrollansvarig, föredragshållare med mera. Vår grupp har fokuserat på yttre renoveringar av fastigheter och finslipat en apparat och arbetsmetodik för samtliga delar som ett renoveringsprojekt kan beröras av. Ett komplett projektledningskoncept med kontroll från början till slut.

En renovering av en fastighet och det komplexa projekt som det innebär, utgörs av flera skeden. Här kan vi hantera och styra delar eller helheten. Välkommen att kontakta oss på 1969!

TAK
FASADER
BALKONGER
FÖNSTER
TRAPPHUS