För utställare

 

Att medverka på Styrelsemässan

Angående Covid-19 (Coronaviruset)

Vi följer noggrant utvecklingen och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten, och tar ett beslut. ca. 6-8 veckor innan varje mässa om den ska genomföras eller ställas in. Vår högsta prioritet är säkerhet och hälsa för våra besökare, utställare och medarbetare. Vi uppdaterar information löpande.
Vårt uppdaterade schema ser du här.

Logga in

Styrelsemässan besöks av många bostadsrättsföreningar. Exempelvis i Stockholm på Sheraton Hotell i feb. 2020, deltog ca. 700 styrelsemedlemmar från 481 föreningar. Antalet lägenheter per förening var i snitt 88, vilket innebär att 42.455 lgh var representerade via styrelsemedlemmar. I Malmö 2019 deltog 356 styrelsemedlemmar och i Uppsala 2019 deltog 339 styrelsemedlemmar. Statistik för varje mässa finns om du klickar på respektive mässa och går ner på sidan.

Som utställare på Styrelsemässan kommer ni till ett dukat bord. Våra värdar och värdinnor anländer tidigt till mässan för att rigga utställarbord, kontrollera ljud, ljus och för att göra alla andra förberedelser. De tar emot vid entrén, hälsar besökarna välkomna och förser dem med mässkataloger och namnskyltar.

Från kl 14.00 står er utställarplats klar. Då finns det ett bord åt er, framdragen el och en golvyta på 2x2 meter att disponera. Vanligtvis ställer våra utställare upp 2-3 roll ups eller en skärmvägg bakom bordet och använder bordet till broschyrer och demomaterial. Mässan öppnar kl 14.00 till 15.30 beroende på i vilken stad Styrelsemässan hålls. Under kvällen minglar besökarna, äter, dricker och har möjlighet att lyssna på 10-14 föredrag. Som utställare kan ni om ni önskar hålla ett anförande på 20 min. för att förstärka resultatet av ert deltagande. Då får ni tillfälle att tala inför besökarna i en föreläsningssal skild från mässlokalen.

Ett föredrag lämpar sig speciellt väl för er som har en vara eller tjänst som behöver beskrivas mer ingående än vad man kanske får tillfälle till i en mässmiljö. Ordningsföljden på föredragen bestäms i den ordning de bokas. Tidig bokning ger möjlighet välja tidpunkt för föredragspasset. Utställningsytan är mer än 400 kvm med direkt anslutning till en separat föreläsningssal. Ca. kl 17.00 dukar vi upp mat och även något annat gott att avnjuta. Kvällen avslutas kl. 19.00. Inför mässan får ni besökslistor med kompletta kontaktuppgifter till de föreningar som kommer.

Syfte

Styrelsemässan har två syften:

  1. Att tillhandahålla en marknadsplattform där ni kan knyta kontakter med representanter för bostadsrättsföreningar, samt utbyta synpunkter och stärka ert varumärke.
  2. Att ge möjlighet till ökad försäljning av produkter och tjänster och därmed ökad lönsamhet.

Efterarbete

Det kanske viktigaste momentet är att följa upp mässorna. Därför förser vi er med deltagarlistor som innehåller namn, mailadresser och telefonnummer till alla besökare. Det framgår även vilken bostadsrättsförening de representerar, och hur många lägenheter som ingår i beståndet.

Regler vid bokning/avbokning

En ångervecka gäller alltid vid bokning av utställarplats.
Avbokning inom 7-9 månader innan mässa, 50% betalning. Avbokning inom 3-6 månader innan mässa, 70% betalning.
Avbokning inom 1-2 månader innan mässa, 90% betalning. Avbokning inom 1 månad innan mässa, 100% betalning.

Vid Force Majeur ex. krig, blockad, undantagstillstånd, sabotage, upplopp, naturkatastrof, explosion, brand, terrorhandling eller epidemi/pandemi el. liknande som leder till myndighetsbeslut så att mässa måste ställas in (förbud att arrangera mässa el. rekommendation att inte genomföra mässan) ersätts den fysiska mässan med en Online mässa/Styrelsemässan Online (om det är möjligt/om det finns tid att förbereda ändringen). I de fall den fysiska mässan ersätts med Styrelsemässan Online återbetalas 40% av bokningsbeloppet. (el. rabatt om 40% på en kommande mässa/motsvarande belopp). Samma dag och tider gäller för Styrelsemässan Online (som planerats för den fysiska mässan). Alla utställare och besökare ges tillfälle till många affärsmässiga kontakter via Styrelsemässan Online.

Vid Force Majeur där det inte är möjligt att ersätta den fysiska mässan med en Online mässa/Styrelsemässan Online (pga tidsbrist el. annan anledning) återbetalas 60% av bokningsbeloppet under 2020. (under 2021 och 2022 återbetalas 70% av bokningsbeloppet).


Vår ambition är att ni ska göra mycket affärer!

 
Styrelsemässan

Vill du ställa ut på en av våra mässor?.

Program 2021.


Styrelsemässan i Uppsala 18 november 2021

Styrelsemässan äger rum 18 november 2021.

Varmt Välkomna!

Uppsala Konsert & Kongress. Vaksala torg 1, 753 75 Uppsala

Program 2022.


Styrelsemässan Stockholm Sheraton 2 februari 2022

Styrelsemässan äger rum den 2 & 3 februari 2022

Varmt Välkomna!

Hotell Sheraton. Tegelbacken 6 101 23, Stockholm
Öppettider: 14.00 - 19.00

Styrelsemässan Stockholm Sheraton 3 februari 2022

Styrelsemässan äger rum den 2 & 3 februari 2022

Varmt Välkomna!

Hotell Sheraton. Tegelbacken 6 101 23, Stockholm
Öppettider: 14.00 - 19.00

Styrelsemässan i Helsingborg 9 mars 2022

Styrelsemässan äger rum den 9 mars 2022.

Varmt Välkomna!

Clarion Hotel & Congress Sea U

Styrelsemässan i Malmö 10 mars 2022

Styrelsemässan äger rum den 10 mars 2022.

Varmt välkomna!

Scandic Triangeln

Styrelsemässan i Norrköping 31 mars 2022

Styrelsemässan äger rum den 31 mars 2022.

Varmt välkomna!

Louis De Geer

Styrelsemässan i Sundsvall 4 maj 2022

Styrelsemässan i Sundsvall äger rum den 4 maj 2022.

Varmt Välkomna!

Stadshuset

Styrelsemässan i Gävle 5 maj 2022

Styrelsemässan i Gävle äger rum den 5 maj 2022.

Varmt Välkomna!

Konserthuset

Styrelsemässan Stockholm Waterfront 31 augusti 2022

Styrelsemässan äger rum den 31 augusti & 1 september 2022

Varmt Välkomna!

Stockholm Waterfront

Styrelsemässan Stockholm Waterfront 1 september 2022

Styrelsemässan äger rum den 31 augusti & 1 september 2022

Varmt Välkomna!

Stockholm Waterfront

Styrelsemässan i Helsingborg 28 september 2022

Styrelsemässan äger rum den 28 september 2022.

Varmt Välkomna!

Clarion Hotel & Congress Sea U

Styrelsemässan i Malmö 29 september 2022

Styrelsemässan äger rum den 29 sep. 2022.

Varmt välkomna!

Quality Hotel View, Hyllie

Styrelsemässan i Västerås 6 oktober 2022

Styrelsemässan äger rum den 6 okt. 2022.

Varmt Välkomna!

Elite Stadshotell. Mitt på Stora torget
I vackra Stadshotellet från sekelskiftet

Styrelsemässan i Göteborg 20 oktober 2022

Styrelsemässan äger rum den 20 oktober 2022.

Varmt Välkomna!

Elite Park Avenue

Stora Styrelsemässan Online 9 november 2022

Styrelsemässan äger rum 9 & 10 november 2022.

Områden: Hela Sverige
Stora Styrelsemässan Online ger utställare möjligheten att enkelt och tidseffektivt ha kvalificerade affärsmöten med styrelseledamöter i bostadsrättsföreningar ifrån hela Sverige vid ett och samma tillfälle.

Vi ses online! Varmt välkomna!

Stora Styrelsemässan Online 10 november 2022

Styrelsemässan äger rum 9 & 10 november 2022.

Områden: Hela Sverige
Stora Styrelsemässan Online ger utställare möjligheten att enkelt och tidseffektivt ha kvalificerade affärsmöten med styrelseledamöter i bostadsrättsföreningar ifrån hela Sverige vid ett och samma tillfälle.

Vi ses online! Varmt välkomna!

Styrelsemässan i Uppsala 17 november 2022

Styrelsemässan äger rum 17 november 2022.

Varmt Välkomna!

Uppsala Konsert & Kongress. Vaksala torg 1, 753 75 Uppsala

Styrelsemässan

Styrelsemässan.

Styrelsemässan är den självklara mötesplatsen för leverantörer och bostadsrättsföreningar.
Din bostadsrättsförenings behov av olika varor och tjänster finns samlade på ett ställe.

läs mer