Följ oss på:

Styrelsemässan i:

WMP Balkong AB

WMP Balkong AB

Kontaktuppgifter

De många projekten vi har genomfört har lett till att vi arbetat fram ett koncept för hur ett lyckat balkongprojekt skall genomföras. Det vi vet med säkerhet är att själva balkongen bara är en av flera viktiga ingredienser för ett lyckat balkongprojekt.

Vi bygger riktiga balkonger, med en betongplatta som vilar på balkar ingjutna i väggen och svarta smidesräcken, precis som det gjordes förr. Men det finns skillnader, materialen har moderniserats och den färdiga balkongen svarar väl upp på dagens krav på energieffektivitet och miljö.

Det ska se ut som om balkongen suttit på fasaden ända sedan huset byggdes. Oavsett om det är en äldre fastighet eller nybyggt hus.

Varmt välkomna till oss på WMP Balkong!