Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Tubus System AB

Kontaktuppgifter

Tubus System tänjer på gränserna på vad som är möjligt för renovering av fastigheter och infrastruktur. Vi är övertygade om att vi bara sett början av alla möjligheter som finns med relining. I framtiden hoppas vi kunna använda denna effektiva och miljövänliga metod inom mängder med områden. Sedan starten 1998 har vi legat i framkant av utvecklingen av relining som metod. Tubus System har renoverat över 70 000 lägenheter och hundratals kontors- och industrifastigheter. Projekten vi arbetar med är lika varierande som våra kunder. Vissa av dem, såsom sjukhus och vårdinrättningar, innebär stora tekniska utmaningar medan tonvikten i andra projekt kan ligga på att vi utför arbetet mer tidseffektivt. Näringslokaler får med vår metod minimala verksamhetsavbrott och kan därmed också bibehålla sitt kassaflöde. Andra kunder, särskilt myndigheter samt stats- kommunalägda bolag, uppskattar vår tekniska certifiering. Metodens minimala påverkan på miljön gör också att kunden får högt uppställda miljökrav tillgodosedda.