Home Solutions i Sverige AB

Home Solutions i Sverige AB

kontaktuppgifter

Tel:
e-mail:

HOME SOLUTIONS LÖSNING - MEST KOMPLETT PÅ MARKNADEN

Home Solutions levererar IMD-lösningar till bostadsrättsföreningar och fastighetsägare.

Sänk elkostnaderna med 40% för era medlemmar i en nyckelfärdig och skalbar IMD-lösning. Allt automatiserat och besvärsfritt i öppna system med standardmätare från leverantörer i Sverige - Er trygghet - Vår styrka-

Styrelsemässan

Styrelsemässan.

Styrelsemässan är den självklara mötesplatsen för leverantörer och bostadsrättsföreningar.
Din bostadsrättsförenings behov av olika varor och tjänster finns samlade på ett ställe.

läs mer