Home Solutions i Sverige AB

Home Solutions i Sverige AB

Kontaktuppgifter

Tel:
E-mail:


HOME SOLUTIONS LÖSNING - MEST KOMPLETT PÅ MARKNADEN

Home Solutions levererar IMD-lösningar till bostadsrättsföreningar och fastighetsägare.

Sänk elkostnaderna med 40% för era medlemmar i en nyckelfärdig och skalbar IMD-lösning. Allt automatiserat och besvärsfritt i öppna system med standardmätare från leverantörer i Sverige - Er trygghet - Vår styrka-

Experter på öppen M-bus och LoRa-Wan