Chemiclean AB

Chemiclean AB

kontaktuppgifter

Tel:
e-mail:

Chemiclean-metoden® ger bostadsrättsföreningar marknadens mest kompletta lösning för optimering av värmesystem.

Chemiclean-metoden® börjar med nulägesanalys.
En stor del av husets energianvändning går till uppvärmning. Värmesystemet är ständigt utsatt för luft och syre vilket orsakar invändig korrosion. Detta leder till ojämn värmefördelning i fastigheten och nedsatt effektivitet i värmeväxlarna. Följden av detta blir att värmekostnaderna ökar.

I en nulägesanalys ingår en grundlig analys av systemvätskan och kontroll av värmeväxlarna. Utifrån analysresultatet fastställs systemets prestanda som presenteras i en rapport med förslag till förbättrande åtgärder.

Chemiclean-metoden® är resultat från 20 års utveckling och ger bostadsrättsföreningar marknadens mest kompletta lösning för optimering av värmesystem. Chemiclean-metoden® har hjälpt hundratals bostadsrättsföreningar med att få rena, luftfria, driftsäkra och energisnåla värmesystem. 

Chemiclean-metoden® kan ge energibesparing på upp till 30 %

Kontakta oss så hjälper vi även er bostadsrättsförening med en nulägesanalys.

Chemiclean AB är:
- HSB Stockholm’s ramavtalspartner.
- Auktoriserad servicepartner till Alfa Laval.
- Återförsäljare av marknadens bästa avgasare Spirovent®-Superior
- Certifierad enligt standard för miljö ISO 14001

För mer information www.chemiclean.se

Styrelsemässan

Styrelsemässan.

Styrelsemässan är den självklara mötesplatsen för leverantörer och bostadsrättsföreningar.
Din bostadsrättsförenings behov av olika varor och tjänster finns samlade på ett ställe.

läs mer