Acticon AB

Acticon AB

kontaktuppgifter

Sjöåkravägen 30
564 31 BANKERYD
Tel: 036-370790
e-mail: info@acticon.se
www.acticon.se

Ledande leverantör av energieffektiva produkter för ventilation av bostäder och storkök.

FÖRETAGET
I mer än 20 år har Acticon utvecklat lösningar för uthålligt sunda och driftsäkra inomhusklimat. En målmedveten strävan att uppfylla kundbehov och gedigen teknisk kompetens har resulterat i ett flertal unika patent och varumärken. Företaget har ett eget luft- och ljudteknisk laboratorium. 

BOSTADSVENTILATION
Easy-Vent® är företagets populära luftdon för ventilation i flerbostadshus. En lösning som installerats i hälften av alla nybyggda lägenheter i Sverige under 2000-talet. För äldre bostäder finns Easy-Vent ROT, en serie luftdon som gör det möjligt att installera modern ventilation utan kostsamma ingrepp i fastigheten.

Om ni står inför ett fönsterbyte, fasadrenovering eller annan åtgärd i fastigheten, så är det ofta ett utmärkt tillfälle att även se över ventilationen. Easy-Vent ROT finns i flertalet modeller för att uppfylla de krav som ställs. Målet är att uppnå en dragfri, ljudreducerad och ren miljö, med enkla åtgärder.

Styrelsemässan

Styrelsemässan.

Styrelsemässan är den självklara mötesplatsen för leverantörer och bostadsrättsföreningar.
Din bostadsrättsförenings behov av olika varor och tjänster finns samlade på ett ställe.

läs mer