Energi- och klimatrådgivningen, Göteborgs Stad

Energi- och klimatrådgivningen, Göteborgs Stad

kontaktuppgifter

Besöksadress: Karl Johansgatan 23
Tel: 031-368 39 50
e-mail: energiradgivningen@miljo.goteborg.se
goteborg.se/energirad

Energi-och klimatrådgivningen

Sänk era energikostnader och spara på klimatet!

Boka in ett kostnadsfritt besök hos er förening!

Tillsammans resonerar vi kring föreningens energianvändning och gör en rundvandring. Ni får tips på energieffektiviseringar just efter er förenings förutsättningar.

Energi- och klimatrådgivningen ger kostnadsfri och opartisk rådgivning om bland annat solel, laddstolpar, uppvärmning, isolering, ventilation, energieffektivisering och belysning.

Energi- och klimatrådgivningen finansieras av Energimyndigheten.och Göteborgs Stad

Styrelsemässan

Styrelsemässan.

Styrelsemässan är den självklara mötesplatsen för leverantörer och bostadsrättsföreningar.
Din bostadsrättsförenings behov av olika varor och tjänster finns samlade på ett ställe.

läs mer