BAUER WATERTECHNOLOGY

BAUER WATERTECHNOLOGY

kontaktuppgifter

Tel:
e-mail:

5  Starka Skäl För Bauer Vattenbehandlingsteknik

1. Förlängd livslängd på rörsystemen - Bauer PipeJet® skyddar systemen från korrosion och metallförslitning vilket minskar de långsiktiga investeringskostnaderna. 

2. Sänkt underhållskostnad - Bauer PipeJet® tar bort alla typer av avlagringar från samtliga delar i rörystemet, vilket sänker drift-, service- & underhållskostnaderna. 

3. Minskad energiförbrukning - Bauer PipeJet® möjliggör en optimal drift i vatten- & värmesystem. Ett rent system fungerar miljö- & energitekniskt mycket bättre än ett smutsigt!

4. Klart bättre dricksvatten - Bauer PipeJet® minskar all bakterietillväxt samt pH-neutraliserar värmesystemvattnet. 

5. Naturligtvis utan kemikalier eller kemikalisering - Bauer PipeJet® är fysikaliskt vattenbehandlingssystem som sedan 1994 ersatt och minskat kemikalieberoendet inom fastigheter & industrin. 

Energirenoveringen med samtidig Energieffektivisering är miljövänlig & kostnadsundvikande, ger hållbara enonomiska besparingar med Vetenskaligt Bevisad Effekt!

 

<<  Onödigt dyrt att byta värmeväxlare, radiatorer, termostater, ventiler, blandare & rörsystem. Förläng underhållsintervallet på rörsystemen med Bauer Vattenbehandlingssystem >>

 

Styrelsemässan

Styrelsemässan.

Styrelsemässan är den självklara mötesplatsen för leverantörer och bostadsrättsföreningar.
Din bostadsrättsförenings behov av olika varor och tjänster finns samlade på ett ställe.

läs mer