Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Smartfront- Förbättrar miljön

Mässor » Styrelsemässan i Stockholm 9 mars 2017 » Smartfront- Förbättrar miljön

Smartfront- Förbättrar miljön

Kontaktuppgifter

Smartfront spar mer än 65% av din energikostnad och förbättrar miljön.

– Fasadfrågor är vår vardag!

Front är ett fasadföretag som grundades i Eskilstuna 1963. Vi verkar i Stockholm och hela Mälardalsregionen. 
Front äger ett unikt renoveringssystem, Smartfront. Systemet bygger på att fasaden renoveras, fönster byts samt att ett modernt FTX aggregat monteras för att ta vara på värmen i huset. Återvinningen gör att du kan spara upp till 80 % av din energiförbrukning..
www.smartfront.se är en hemsida där du läser vad Einar Mattsson och Eskilstuna Kommunfastigheter tycker samt vilka besparingar som gjorts.

Front har i samarbete med Sto tagit fram en lösning på problemen med enstegstätade fasader. Denna metod har i vissa fall påvisat problem med fuktinträngning vilket gör att fukt kan bli kvar i väggarna. Hör av er på info@front.se så hjälper vi er med lösningen. 
Traditionell fasadrenovering genomför vi gärna och bra. Referenser finns.
Ett är Engelsbergs Bruk, ett Världsarv..

Kontakta oss så hjälper vi er med en bra fasadlösning som är hållbar och energieffektiv..