Följ oss på:

Styrelsemässan i:

SBAB

SBAB

Kontaktuppgifter

Tel: 0771-45 30 30

E-mail: foretag-brf@sbab.se

SBAB finansierar fastigheter som ägs av fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Det kan gälla lån i befintlig fastighet men också renovering eller ombildning från hyresrätt till bostadsrätt.

Är ni intresserade av att se över er finansiella situation och diskuera framtida planer? Boka upp ett möte med oss under mässan. 

 

 

Gör er förening attraktiv – på lång sikt
I samband med med mötet erbjuder vi också en kostnadsfri Booli Pro BRF analys. Det är en analys där vi kan jämför era kostnader i förhållande till andra likvärdiga föreningar och med hjälp av resultatet identifiera eventuella besparingsmöjligheter.

Boka ett möte på mässan eller anmäl dig eller er förening på sbab.se/brfanalys