Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Mässor » Kreativ Byggkonsult i Huvudstaden AB

Kreativ Byggkonsult i Huvudstaden AB

Kontaktuppgifter

Oavsett om byggprojektet är litet eller stort kan valet av byggprojektledare utgöra skillnaden mellan ett fantastiskt projekt och månader av huvudvärk följt av en ekonomisk baksmälla som varar i åratal.

​De flesta byggprojekt går igenom följande tre faser som är en naturlig uppdelning på vad man för tillfället har som syfte att uppnå.

Fas 1 Reder ut projektets förutsättningar. Man identifierar vilka åtgärder som ska utföras och eventuella utmaningar i form av byggteknisk, juridisk, ekonomisk eller administrativ karaktär. En preliminär budget och tidplan för projektet tas också .

Fas 2 Upphandla lämplig entreprenör som kan genomföra åtgärderna. För att kunna göra det krävs det att man upprättar ett förfrågningsunderlag som bland annat innehåller beskrivningar för hur entreprenaden skall genomföras. Detta kallas projektering.

Fas 3 De åtgärder, som man anlitat entreprenören för, färdigställs med godkänd slutbesiktning inom överenskommen tid och budget. Många av aktiviteterna i fas 1 och 2 strävar efter att minimera kostsamma överraskningar under genomförandet.

Kreativ Byggkonsult ser till att byggprojektet hanteras fackmannamässigt såväl byggnadstekniskt som administrativt!

 

Fotogalleri

Skicka oss ett meddelande