Följ oss på:

Styrelsemässan i:

GK Gruppen

Mässor » GK Gruppen

GK Gruppen

Kontaktuppgifter

Tel: 018-202100

E-mail: info@jfror.se

JF Jansson Rör AB är det största lokala rörföretag i Uppsala, verksamt sedan 1912. Vi utför alla typer av rörinstallationer, såväl nyproduktion som ombyggnader och service. All installation och service utförs med utbildad personal och med högt ställda krav på kvalitet.

Vi har avtal med ett flertal Bostadsrättsföreningar.
Vi jobbar med två typer av avtal dels avropsavtal där vi debitera efter utfört arbete.
Vi har även avtal där vi går igenom fastigheten och gör åtgärder samt översyn enligt överrenskommelse till ett fast pris årsvis eller oftare.
Vi har även möjlighet att se över energiförbrukningen och komma med tips vad som finns att göra i den enskilda kundens fastighet för att få ner kostnaden. 

Våra kunder är Bostadsrättsföreningar, Privatpersoner, Kommuner, Stat, Landsting, Byggföretag och Fastighetsägare.