Följ oss på:

Styrelsemässan i:

GK Gruppen

GK Gruppen

Kontaktuppgifter

Tel: 018-202100 / 018-278850

E-mail: gkror.uppsala@gk.se

Vi förbättrar inomhusmiljön & sänker energikostnaderna

GK Gruppen är Skandinaviens ledande tekniska entreprenör och servicepartner med expertis
inom ventilation, rör, byggnadsautomation, el och kyla.

GK Gruppen projekterar, installerar samt svarar för drift och underhåll av teknisk utrustnin i byggnader. Vi erbjuder tekniska installationer och rådgivning som bidrar till betydande energibesparingar och miljövinster i kombination med optimal bekvämlighet för användarna under alla år som fastigheten används.

SERVICE

Det är bevisat att regelbunden kontroll och underhåll av en byggnads tekniska system ger optimal drift och därför erbjuder vi service på allt vi gör. 

Som servicepartner hjälper vi till med tillsyn, skötsel och teknisk service av samtliga tekniska installationer med ambitionen att det alltid ska fungera smidigt och bekymmersfritt för dig som kund. Vi följer upp och fokuserar på funktionerna, koordinerar och tillkallar fackkompetens när behovet finns. Att vi alltid har ett totaltekniskt perspektiv på samspelet mellan de olika tekniska installationerna innebär att summan av allt blir bättre. Det innebär också att dina hyresgäster trivs samtidigt som vi bevakar ert driftnetto.