Följ oss på:

Styrelsemässan i:

GEROX AB (publ)

GEROX AB (publ)

Kontaktuppgifter

Bergvärme, frånluftsåtervinning och driftövervakning till Er Brf

Gerox är ett kunskapsföretag inom energisektorn. De flesta av våra kunder finns i Stockholmsregionen. Vi projekterar, dimensionerar, installerar och driftövervakar geoenergianläggningar som värmer och kyler flerbostadshus och kommersiella fastigheter. Gerox anläggningar baseras på förnybar energi i form av bergvärme som kombineras med fjärrvärme och frånluftsåtervinning. Denna kombination är både miljövänlig, driftsäker och ekonomiskt gynnsam för kunden.Vi eftersträvar att vara en långsiktig och pålitlig partner.

Gerox är en oberoende aktör som ej är knuten till något specifikt varumärke. Detta innebär att vi alltid är fri att välja de värmepumpar och den utrustning som lämpar sig bäst för fastigheten.

Gerox arbetar alltid som totalentreprenör och lämnar fem års garanti såväl på funktionen som på produkterna. Gerox använder sina egna rutinerade projekteldare i entreprenaderna och samarbetar med kunniga underentreprenörer för utförandet.

Gerox lämnar aldrig en installerad anläggning åt sitt öde. Beroende av vilka behov som föreligger kan kunden teckna ett DRS-live avtal (Driftövervakning, Rapportering och Service och support) när anläggningen tagits i drift.