Följ oss på:

Styrelsemässan i:

GEROX AB (publ)

GEROX AB (publ)

Kontaktuppgifter

Gerox-metoden

Sänkta driftkostnader med värmepumpar i kombination med fjärrvärme inklusive ett digitalt driftövervakningssystem. Intelligentia energilösningar

Många bostadsrättsföreningar har halverat sina uppvärmningskostnader.

Kostnadsfri förstudie

Gerox erbjuder en kostnadsfri förstudie, innehållande investerings- och besparingskalkyl.

Gör er intresseanmälan på www.gerox.se eller ring 010-130 72 11.

Om Gerox AB (publ)

Gerox är ett kunskapsföretag verksamt inom energisektorn. Vi projekterar, dimensionerar, installerar och underhåller geoenergianläggningar som värmer och kyler flerbostadshus och kommersiella fastigheter.

Gerox anläggningar baseras vanligtvis på förnybar energi i form av bergvärme och frånluftsåtervinning som kombineras med fjärrvärme. Denna kombination är både miljövänlig och ekonomiskt gynnsam för kunden. Gerox arbetar alltid som totalentreprenör enligt ABT06 och lämnar fem års garanti såväl på funktionen som materialet.

Besök www.gerox.se för att ta del av våra referenser.