Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Cistes Service

Cistes Service

Kontaktuppgifter

Cistes Service lanserar en tjänst som utnyttja gratisenergin i fastigheten som människor, matlagning, apparater, etc. alstrar. Vi tar tillvara lagrad energi i fastigheten som finns i golv, väggar och tak.Vi minska effektuttaget från fjärrvärmeverket genom att reglera temperaturen på vattnet istället för att reglera vattenflödet. Temperaturen på vattnet som återförs till värmeverket blir alltså lägre vilket ytterligare minskar fjärrvärmekostnaderna.

Dessutom förbättrar vi komforten för de boende genom att skapa jämnare temperaturer. Vi optimerar inomhustemperaturen baserat på verkliga förhållanden, istället för fasta värmekurvor eller opålitliga väderprognoser. Inomhustemperaturen regleras snabbare eftersom vi justerar vattentemperaturen istället för vattenflödet.

Allt detta sköts i realtid av våra erfarna optimerare. 

Kanske det bästa av allt: kostnaden är alltid endast 50% av besparingen vilket gör att föreningen garanteras att spara pengar och förbättra komforten.