Följ oss på:

Styrelsemässan i:

CERTEGO

CERTEGO

Kontaktuppgifter

Tel: 031 - 49 85 00

E-mail: info.goteborg@certego.se

CERTEGO är störst i Norden inom kompletta lås och säkerhetslösningar.

Vi tar hand om all förvaring och administration av nycklar, låssystem, passagesystem och bokningssystem. Det frigör tid för ansvariga i styrelsen och ger ökad trygghet för er som bor i fastigheten. CERTEGO har stor erfarenhet och lång samlad kunskap kring allt som behövs för en trygg och säker fastighet.

Vi installerar och servar kopieringsskyddade låssystem, passagesystem, bokningssystem, porttelefoni, dörrstängare, dörrautomatiker, fastighetsboxar samt ett unikt nytt kollektivt brand & inbrottslarm, speciellt framtaget för flerfamiljsfastigheter.

Vi finns på 32 platser i Sverige. Er närmaste anläggning ligger i Göteborg i Högsbo industriområde där vi funnits sedan 25 år. Tidigare hette vi Swesafe mellan 2005 – 2015. Ursprungligen hette vi Åkes Lås & Säkerhet som startade 1947. 

Vi är mer än en leverantör. Vi är en samarbetspartner för en trygg och säker fastighet. CERTEGO finns idag på 90 platser och är  Nordens största säkerhetsleveranör.         

Vi är helägda av ASSAABLOY och är en fristående och leverantörsoberoende Säkerhetsleverantör.

Säkerhet för allt du vill skydda – Välkomna!